Аттестация

2021г.

1. Романенко Елена Александровна

Приказ Мин просвещения Романенко Е.А. от 2016г.

2022 г.

  1. Кычкина Айталина Егоровна
  2. Калакова Айталина Степановна
  3. Семенова Светлана Иннокентьевна

Обсуждение закрыто.